Loading...

Obama’s lessen over merkintegriteit

Home / Algemeen / Obama’s lessen over merkintegriteit

Afgelopen vrijdag waren we bij Forward Thinking Leadership! En wat was het gaaf! Niet omdat we twee van de 3.000 mensen waren die Obama mochten toehoren, maar juist omdat Obama een aantal lessen deelde waarvan ons hart een sprong maakte! Lessen die wij ook proberen mee te geven aan onze klanten als we hen helpen met vraagstukken op het gebied van merkintegriteit. We delen er vier met je:

Les 1: Keep your soul intact

Op Ben Tiggelaar’s vraag of President Obama door het verkrijgen van zijn rol als president niet heel anders benaderd werd door de mensen om hen heen antwoordde Obama dat dit niet gebeurt zolang je trouw blijft aan wie je echt bent. “We got through the 8 years with our souls intact.”

Hoeveel organisaties verliezen hun ziel als ze (te hard) groeien? Krijgen last van grootheidswaanzin en stappen af van hun kernwaarden omdat ze meer verleid worden door het geld dan door eigen principes? Die zich beter voordoen dan ze in werkelijkheid zijn? Doodzonde en een belemmering voor duurzame groei. Of, om met de woorden van Obama te spreken:”People will see through your mask.”

Heb en houd scherp waar je voor staat, welke kernwaarden fundamenteel voor jouw organisatie zijn en wat je stip op de horizon is. Een sterke founders’ soul leidt tot betere performance op de lange termijn.

Les 2: Get input from outside your bubble

Als president van een land, maar ook als CEO of algemeen directeur van een bedrijf, lijk je soms ver af te staan van de mensen aan wie je leiding geeft. Obama vertelde dat ook hij zijn tijd in het Witte Huis heeft ervaren als een ‘bubble’. En juist door elke avond een tiental brieven te lezen van burgers, die een representatieve afvaardiging vormen van de maatschappij, werden de uitdagingen en behoeften van deze mensen voor Obama concreet. Hij adviseert dan ook om feedback mechanismes te ontwikkelen die dwars door de bubble gaan.

In veel van onze trajecten zien we ook dat er nauwelijks feedback mechanismen aanwezig zijn die het management van bedrijven voedt met hoe medewerkers en klanten tegen de organisatie en de leidinggevenden aankijken. Velen vinden het retespannend als we met hun klanten of medewerkers om tafel gaan. Maar het is juist vaak die spiegel die ze laat beseffen dat het ontzettend nuttig is. En nodig om verder te kunnen bouwen aan medewerkersvertrouwen en klantvertrouwen.

Les 3: Build a strong culture that prevents self-inflicted wounds

Als je een plan tot uitvoer wilt brengen, je wilt vasthouden aan een strategie, is het volgens Obama belangrijk om als eerste je basis op orde te brengen. Dit betekent niet alleen dat je de juiste mensen op de juiste posities moet neerzetten. Het gaat hier vooral ook om het neerzetten van een helder kader van waaruit gewerkt kan worden: de waarden en normen die de leidraad vormen voor hoe er met elkaar gecommuniceerd wordt en met elkaar wordt omgegaan.

Dat kader ontbreekt helaas in veel organisaties. Als er al kernwaarden geformuleerd zijn zijn ze niet vertaald in concreet gedrag in de praktijk. Ook zien we veel organisaties waar slecht voorbeeldgedrag van leidinggevenden een complete afbreuk doet aan de kernwaarden en medewerkers en klanten zich er niet (meer) in herkennen.

Een sterke cultuur helpt om elkaar aan te spreken op gedrag en in het nemen van (moeilijke) beslissingen.

Les 4: Tell a good story to persuade people to change

Als president wil en moet je verandering doorvoeren. Obama vertelt: “Verandering is altijd eng. Het is de taak van een goede leider om een goed verhaal te vertellen. Elke groep mensen heeft z’n eigen geschiedenis, zijn eigen verhaal. Als leider moet je ervoor zorgen dat het verhaal waarom je wilt en moet veranderen hierop aansluit”. Hiermee benadrukt Obama het belang van storytelling. Hij vervolgt:”Mensen krijg je niet in beweging met feiten. Wat mensen wel stimuleert zijn hun waarden en dat wat voor hen betekenisvol is. Kom je als nieuwe leider in een organisatie, gebruik dan je eerste maand om te luisteren in plaats van te praten.”

Want het naar boven halen van waargebeurde verhalen van medewerkers en klanten helpt in het bouwen aan een sterkere organisatiecultuur en een sterk merk. Verhalen waarin specifieke kernwaarden van de organisatie tot leven zijn gekomen. Verhalen die indruk hebben gemaakt op klanten en medewerkers, verhalen die raken.

Door trots-verhalen naar boven te halen dagen we onze klanten uit om eens echt na te denken wat belangrijk is voor de organisatie!

De lessen die Obama deelt zijn deels open deuren (maar wel op een hele charmante en aantrekkelijke manier gedeeld door een ‘true storyteller’), maar daarom niet minder waar en waard! En voor veel leiders heel lastig consequent in de praktijk te brengen.

Deze ‘president of character and integrity’ heeft ons nieuwe energie gegeven om de droom van Soulful Rebels keihard te gaan realiseren! We’r rebelling with a cause!