Loading...

Merkessentie

Home / Merkessentie

Merkessentie

Om een betrouwbaar en integer merk neer te kunnen zetten moet je als organisatie glashelder hebben wat je merkessentie is. Waarom besta je als organisatie? Welke impact heb je? Wat is je betekenis voor anderen?

Voor Soulful Rebels is een scherpe merkessentie het ankerpunt van waaruit je organisatie, merk en mensen verder ontwikkeld kunnen worden. Een helder geformuleerde missie en visie zijn hét kader voor merkpositionering, strategie bepaling en het passend inrichten van processen en systemen. Kernwaarden vertaald naar concreet gedrag geven je medewerkers handvaten hoe ze met elkaar en klanten moeten omgaan.